About Us 2

ABOUT US

We turn your idea’s into design

  • Daisy started its operation in the year 1999. We are World, based Web, App and Digital Marketing Company. Domain is Web Design, App Development, Digital
  • Daisy started its operation in the year 1999. We are World, based Web, App and Digital Marketing Company. Domain is Web Design, App Development, Digital
  • Daisy started its operation in the year 1999. We are World, based Web, App and Digital Marketing Company. Domain is Web Design, App Development, Digital
SOME SPECIAL REASON

Why Choose us

SVG Icon

Grate Team

Daisy started its operation in the year 1999. We are World based Web, App and Digital.

SVG Icon

Online support

Daisy started its operation in the year 1999. We are World based Web, App and Digital.

SVG Icon

Safe & Sequre

Daisy started its operation in the year 1999. We are World based Web, App and Digital.

SVG Icon

Chatting Support

Daisy started its operation in the year 1999. We are World based Web, App and Digital.

You have any projects?

25+

Active Clients

325+

project Complete

5+

Client Ratting

7+

Total Experience
Testimonial

What Our Client Say's

Daisy started its operation in the year 1999. We are World, based Web, App and Digital Marketing Company. Domain is Web Design, App Development, Digital

Daisy started its operation in the year 1999. We are World, based Web, App and Digital Marketing Company. Domain is Web Design App Development, Digital

JANNAT MARIAN

CEO founder

Daisy started its operation in the year 1999. We are World, based Web, App and Digital Marketing Company. Domain is Web Design App Development, Digital

JANNAT MARIAN

CEO founder

Daisy started its operation in the year 1999. We are World, based Web, App and Digital Marketing Company. Domain is Web Design App Development, Digital

JANNAT MARIAN

CEO founder
LATEST NEWS

Latest News From Blog

25 Dec 2023

TikTok Ads – Kỷ Nguyên Mới của

Trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, không gì có thể phản

21 Dec 2023

Xác định khách hàng mục tiêu trên

Trong kỷ nguyên số hóa và thương mại điện tử, việc xác định

18 Dec 2023

Hướng dẫn chi tiết cách đánh giá

Trong thế giới mua sắm trực tuyến đầy sôi động của Shopee, không